My Test Lab: Ahum... de ethiek van het bloggen

vrijdag 29 december 2006

Ahum... de ethiek van het bloggen

Niet dat ook maar iets tegen commercie heb. Maar er zijn grenzen. En die schijnen nogal eens overschreden te worden. Steeds vaker lees je dat bloggers zich voor het karretje laten spannen van allerlei bedrijven. Zo probeerde Microsoft onlangs nog gezaghebbende bloggers te paaien met een gratis laptop in de hoop op veel positieve berichtgeving rond Vista. Kijk, dáár hou ik dus niet van. Maar nog veel kwalijker vind ik het initiatief van de Word of Mouth Marketing Association. Die heeft een tiental richtlijnen opgesteld over de wijze waarop het bedrijfsleven met bloggers dient om te gaan. En dit wordt dan gepresenteerd als een soort van ethisch manifest. Een regelrechte gotspe…

Hilarisch hoe MarketingFacts deze 10 richtlijnen serieus onder de aandacht probeert te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven. Het lijkt wel alsof de bloggers zélf helemaal niets te vertellen te hebben. Een beetje blogger neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en is niet ‘om te kopen’ met cadeautjes en snoepreizen. Iedereen mag mij van alles toesturen (kom maar op met al die geschenken, hoe duurder en exclusiever, hoe liever het me is)… Máár ik bepaal óf ik er over schrijf en hoe ik er over schrijf. En als ik er al over schrijf, dan heb ik de plicht om erbij te vermelden wat de aanleiding is en wat ik cadeau heb gekregen. Het dient voor de lezers in ieder geval klip en klaar te zijn in welke context ze mijn woorden moeten plaatsen.

Alle bloggers zouden er goed aan doen om een strikte scheiding te maken tussen commercie en redactie. Want juist de opkomende vermenging van die twee, is schadelijk voor het aanzien van de hele blogosphere. Reken maar dat een flink aantal serieuze bloggers er mee ophoudt zodra blijkt dat steeds meer blogs onder invloed staan van het bedrijfsleven. Het zijn vooral de bloggers zélf die deze ontwikkeling een halt toe kunnen roepen. Dus kom op… bewaar je onafhankelijkheid en laat je niet manipuleren in ruil voor spiegeltjes en kraaltjes.

0 reacties: